Kontakt

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie prosimy o wypełnienie poniższych pól. Odpowiedź prześlemy w jak najszybszym terminie.

texte_information
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boiron Sp. z o.o.,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@boiron.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania ze strony internetowej Stodal.pl, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne